Regularisatie

Een bouwovertreding aan je woning is een situatie die voor problemen kan zorgen. H-Architects helpt je graag met de regularisatie. Lees hieronder hoe we dat doen. 

 

Een bouwovertreding, een lastige situatie

Je hebt een huis gekocht waarvan de verbouwingen niet gereglementeerd waren, er gebeurde een niet-toegelaten functiewijziging, je voerde zelf werken uit zonder architect,…

Een bouwovertreding kan op verschillende manieren tot stand gekomen zijn. Maar wat constant blijft, is dat het een situatie betreft die niet kan blijven bestaan. In het bijzonder wanneer je een bekeuring kreeg, je je woning wil verkopen of wanneer je werken stilgelegd zijn, wordt het erg prangend. Een bouwovertreding is dus een behoorlijk probleem, maar gelukkig zijn er in de meeste gevallen wel oplossingen mogelijk!

Regularisatie van je woning, hoe gaat het in zijn werk?

Het oplossen van een bouwovertreding kan mits een regularisatie. Soms kan de bestaande toestand zonder wijzigingen toch geregulariseerd worden, soms zijn er verbouwingen- of sloopwerken nodig om het gebouw wettelijk in orde te maken. Het kan ook gebeuren dat een regularisatie niet mogelijk is.

Een aanvraag tot regularisatie moet ingediend worden bij de stad/gemeente door een architect. De eerste stap is dan ook om ons op de hoogte te brengen van de toestand van het pand. Je bezorgt onze plannen en eventuele communicatie met de gemeente of andere relevante documenten en licht ze even toe.

Nadat we deze geanalyseerd hebben, komt een architect van H-architects steeds ter plaatse om alles te evalueren, opmetingen te doen en foto’s te maken. Daarna informeren we ons grondig bij je stad of gemeente en gaan met hun in gesprek. Het doel: ervoor zorgen dat jouw woning of pand geregulariseerd kan worden met zo min mogelijk aanpassingen en bijbehorende kosten.

Wanneer we alle informatie verzameld hebben, koppelen we terug met jou. We bekijken welke mogelijkheden er zijn en wat het kostenplaatje is. Daarna kan het regularisatiedossier ingediend worden.

Hulp en begeleiding bij verbouwingswerken

In sommige gevallen zullen een (kleine) verbouwing of wat afbraakwerken nodig zijn om je bouwovertreding te regulariseren. Is dat bij jouw pand het geval, dan kijken we natuurlijk zo veel mogelijk naar wat we kunnen behouden en proberen we het aantal aanpassingen zoveel mogelijk te beperken.
Wil je naast de regularisatie ook een (nieuwe) bouwaanvraag voor veranderingen aan de woning, dan helpen we je daar natuurlijk ook graag mee, indien mogelijk zelfs op hetzelfde moment zodat het hele project sneller kan verlopen.

H-Architects is wellicht het architectenbureau in Vlaanderen dat jaarlijks de meeste regularisaties doet. We hebben hier dus heel veel ervaring mee. Heb je hulp nodig bij het regulariseren van je bouwovertreding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!